Padėka
2012-02-28

Mieli Lietuvos žmonės, kolegos, bendraminčiai, Dėkojame Jums, atsiliepusiems ir siūlantiems įvairiapusę pagalbą bei morališkai palaikantiems šiomis sunkiomis akimirkomis Nepriklausomybės akto signatarę, pirmosios casino Lietuvos vyriausybės Premjerę, Lietuvos liaudies partijos pirmininkę, profesorę Kazimirą Danutę Prunskienę. Nuoširdžiai dėkojame gydytojams, visomis jėgomis kovojantiems dėl profesorės sveikatos. Linkime profesorei gero pasveikimo ir stiprios sveikatos. Šeimos nariai

Jei Vyriausybė negirdi savų, gal išgirs kitų šalių patarimus
2012-02-20

Ilgus metus Lietuvai buvo būdinga, o kartais ir neišvengiama žvalgytis tai į Maskvą, tai į anapus Atlanto ar kitas Vakarų šalis, į Briuselį, kai kuriais atvejais dargi nuolankiai jų klausyti. Per pastaruosius dešimtmečius apeliuoti į Vakarus Vyriausybių vadovams būna gan paranku, pvz., kai reikia pateisinti kokį nors Lietuvai nuostolingą strateginių objektų pardavimo (beveik „dovanojimo“) atvejį. [...]

Su Valstybės atkūrimo diena – vasario 16-ja!
2012-02-15

Mieli Lietuvos žmonės, garbinga mūsų valstybės praeitis talpina daug reikšmingų įvykių ir datų. Viena iš jų – Vasario 16-ji. Šia proga noriu palinkėti mums visiems didesnio tarpusavio supratimo, oraus patriotizmo, išreiškiamo svariais ir nesvanaudiškais darbais savo Tėvynei. Stiprinkime ir gražinkime savo kraštą, kad mūsų vaikai ir anūkai čia, Lietuvoje, kurtų savo ateitį, o išvykusieji su [...]

Ar gyvename gerai?
2012-02-06

Vien tai, kad gyvename – jau yra gerai. Netgi nuostabu! Bet to nepakanka. Mano manymu, pilietis valstybėje neturi jaustis beteisis, kalinys ar įkaitas. Nes toks pilietis netampa savo valstybės patriotu, į valstybę jis žiūri kaip į Angels Camp nereikalingą, jam nenaudingą reiškinį arba netgi kaip į priešą. Toks žmogus nesąmoningai, o kartais netgi sąmoningai kenkia [...]

Sportas ir politika
2012-02-03

Nepraleidau D. Rimšaitės skandalo pro akis. Natūralu, kyla mintys – jomis ir noriu pasidalinti. Teisininkai sako: pilietybė – tai žmogaus santykis su valstybe. Žmogus nusprendė tą santykį nutraukti – ar valstybė gali jam kerštauti? Gal reiktų susimokėti už valstybės investicijas į tą žmogų, šiuo atveju – į išsilavinimą, į sportininko parengimą? Šitaip kelti klausimą būtų [...]

Puslapis: 1 iš 512345
Kazimiera Danutė Prunskienė
El. Paštas: k.prunskiene@gmail.com
www.prunskiene.lt